M SR jednotlivcov mladšie žiactvo

   >>   PROPOZÍCIE

   >>   ČASOVÝ HARMONOGRAM

 

   >>   ŠTARTOVÁ LISTINA CHLAPCI              

  

   >>   ŠTARTOVÁ LISTINA DIEVČATÁ                 

  

   >>   VYŽREBOVANIE SKUPÍN CHLAPCI

   >>   VYŽREBOVANIE SKUPÍN DIEVČATÁ

   >>   VYŽREBOVANIE ŠTVORHRY CHLAPCI

   >>   VYŽREBOVANIE ŠTVORHRY DIEVČATÁ

 

   >>   VYŽREBOVANIE MIEŠANEJ ŠTVORHRY

   >>   VYŽREBOVANIE 2. STUPEŇ CHLAPCI

   >>   VYŽREBOVANIE 2. STUPEŇ DIEVČATÁ

   >>   VÝSLEDKY

   >>   KONEČNÉ PORADIE

    >>  VIDEO Finále