12. týždeň

Utorok   21.03.2023   17:30   6. liga   Čadca E - Radoľa D    5:13

(Večerek 3;  Mariak ml. 1;  Michnica 1)

Streda   22.03.2023   17:30   5. liga   Žilina Energodata D - Čadca D    4:14

(Cisárik M. 4,5;  Kubjatko 3,5;  Turiak 3,5;  Polák 2,5)

Piatok   24.03.2023   18:00   9. liga   Ovčiarsko B - Čadca F

Piatok   24.03.2023   18:00   9. liga   Divinka-Lalinok B - Čadca G

Piatok - Nedeľa   24.-26.03.2023   MSR Mužov, žien a U21   Bratislava

Propozície   Registrácia (do 21.3.2023)   Časový plán   Stránka turnaja 

Sobota   25.03.2023   10:00   3. liga   TJ Družstevník Východná A - MSK Čadca C

Sobota   25.03.2023   10:00   3. liga   TJ Iľanovo A - MSK Čadca C

11. týždeň

Utorok   14.03.2023   17:30   9. liga   Čadca F - Divinka-Lalinok B    13:5

(Hažík M. 4,5;  Mariak ml. 3,5;  Hažík F. 2,5;  Cisárik Š. 2,5)

Utorok   14.03.2023   17:30   9. liga   Čadca G - Kysucké Nové Mesto E    11:7

(Gáborík M. 4;  Hluzák 3,5;  Michnica 3,5)

Piatok   17.03.2023   17:30   5. liga   Čadca D - Stránske C    13:5

(Ďuraj 4,5;  Kubjatko 3,5;  Polák 2,5;  Cisárik M. 1,5;  Turiak 1)

Piatok   17.03.2023   18:00   6. liga   Čierne A - Čadca E    10:8

(Hluzák 3,5;  Podmanický 1,5;  Michnica 1;  Kupka 1;  Šramo st. 0,5;  Večerek 0,5)

Piatok   17.03.2023   17:00   Extraliga   FUNSTAR Topolčany - MSK Čadca A    3:6

(Goldír 2,  Lovha 2,  Petráš 2)

Sobota   18.03.2023   10:00   Extraliga   TJ Gasto Galanta - MSK Čadca A    2:6

(Goldír 2,  Lovha 2,  Petráš 2)

Sobota   18.03.2023   10:00   1. liga   MKST Veľké Kapušany - MSK Čadca B    8:6

(Blažek 3Mariak 2,  Kapusta 1)

Sobota   18.03.2023   10:00   1. liga   STO Valaliky - MSK Čadca B    6:8

(Blažek 3,5;  Mariak 3;  Cyprich 1;  Kapusta 0,5)

Nedeľa   19.03.2023   09:00   4. SPM starší žiaci   1.PPC Fortuna Kežmarok

Stránka turnaja   Skupiny   K.O. 

(Polák 6. miesto,  Cisárik M. 9.-12.,  Večerek 33.-64.,  Michnica 33.-64.,  Mariak 41.-60.,  Hluzák 41.-60.,  Hažík F. 41.-60.)

Jakub Goldír: 2. miesto na SPM dorastu v Bratislave (marec 2023)

10. týždeň

Utorok   07.03.2023   17:30   6. liga   Čadca E - Rosina A    14:4

(Polák 4;  Cisárik M. 3;  Kubjatková 3;  Cisárik Š. 2,5;  Šramo st. 1,5)

Utorok   07.03.2023   17:30   9. liga   Višňové C - Čadca G    12:6

(Hluzák 3,5;  Michnica 2,5)

Streda   08.03.2023   17:30   5. liga   Radoľa C - Čadca D    3:15

(Cisárik 4,5;  Ďuraj 3,5;  Polák 2,5;  Turiak 2;  Kubjatko 1,5;  Cisárik Š. 1)

Streda   08.03.2023   18:00   9. liga   Kysucké Nové Mesto E - Čadca F    5:13

(Hažík M. 4,5;  Večerek 4;  Mariak ml. 3;  Hažík F. 1,5)

Sobota   11.03.2023   09:00   4. SPM dorastenci   STC ŠKST Bratislava

Stránka turnaja   Skupiny   K.O.   Poradie

(Goldír 2. miesto, Lovha 4. miesto, Cisárik M. 25.- 32., Polák 33.- 44., Turiak 45.- 66., Kubjatko 45.- 66.)

Sobota   11.03.2023   09:00   4. SPM dorastenky  ŠKST Ružomberok

Stránka turnaja   Skupiny   K.O.   Poradie   (Kubjatková 17.- 24.)

Nedeľa   12.03.2023   10:00   1. divízia ml. žiaci   Turčianske Teplice   4. turnaj

Propozície   (Večerek 1. miesto,  Mariak 3. miesto,  Michnica 4. miesto)

9. týždeň

Piatok   03.03.2023   17:00   Extraliga   MSK Čadca A - ŠKST Ružomberok A    6:2

(Lovha 3,  Cyprich 2,  Goldír 1)   Video zo zápasu 

Sobota   04.03.2023   10:00   Extraliga   TJ STO Nižná A - MSK Čadca A    6:4

(Goldír 2,  Lovha 2)

Sobota   04.03.2023   10:00   1. liga   MSTK Tvrdošín - MSK Čadca B    5:9

(Blažek 3,5;  Kapusta 1,5;  Cyprich R. 1,5;  Vlach 1,5;  1xW:0)

Sobota   04.03.2023   16:30   1. liga   TJ STO Nižná B - MSK Čadca B    5:9

(Lovha 3,5;  Blažek 3;  Kapusta 1,5;  Cyprich R. 1)

8. týždeň

Pondelok   20.02.2023   18:00   9. liga   Kotešová IRIS C - Čadca F    5:13

(Hažík M. 4,5;  Večerek 3,5;  Mariak ml. 3,5;  Hažík F. 1,5)

Utorok   21.02.2023   17:30   6. liga   Čadca E - Strečno A    10:8

(Turiak 4,5;  Kubjatková 3;  Šramo st. 2,5)

Streda   22.02.2023   17:30   5. liga   Štiavnik A - Čadca D    10:8

(Ďuraj 3,  Turiak 2,  Cisárik Š. 2,  Valárik 1)

Piatok   24.02.2023   18:00   9. liga   TTK Žilina B - Čadca G    11:7

(Gáborík M. 3,  Michnica 3,  Hluzák 1)

Sobota   25.02.2023   10:00   3. liga   MSK Čadca C - Energodata Žilina B    11:3

(Vlach 3,5;  Šramo ml. 3,5;  Cyprich R. 2,5;  Kubjatko 1,5)

Sobota   25.02.2023   15:00   3. liga   MSK Čadca C - STO TRNOVÉ A    12:2

(Vlach 3,5;  Šramo ml. 3,5;  Cyprich R. 3,5;  Kubjatko 1,5)

Sobota   25.02.2023   09:00   3. SPM mladší žiaci   STK Funstar Topoľčany

Stránka turnaja   Skupiny   K.O.   Poradie   (Michnica 13.-16.,  Kubalík 73.-95.)

Nedeľa   26.02.2023   10:00   1. divízia st. žiaci   Čadca   4. turnaj

Propozície    Skupiny    K.O. Horný pavúk     K.O. Dolný pavúk

(Polák 2. miesto,  Michnica 3.-4.,  Hažík F. 8.,  Kubalík 11.)

7. týždeň

Pondelok   13.02.2023   18:00   6. liga   Divina-Lúky B - Čadca E 8:10

(Cisárik M. 4,5;  Turiak 3,5;  Cisárik Š. 2)

Utorok   14.02.2023   17:30   9. liga   Čadca G - Lietava A    7:11

Gáborík M. 3,  Hluzák 2,  Michnica 1,  Kormanec 1

Utorok   14.02.2023   17:30   9. liga   Čadca F - TTK Žilina B 12:6

(Večerek 4;  Hažík M. 3,5;  Mariak ml. 3;  Hažík F. 1;  Cisárik Š. 0,5)

Štvrtok   16.02.2023   17:30   5. liga   Čadca D - Kysucké Nové Mesto C   12:6

(Turiak 3;  Cisárik M. 3;  Kubjatko 2,5;  Ďuraj 2,5;  Polák 1)

Piatok   17.02.2023   17:00   Extraliga   Čadca A - VSTK Vranov   6:2

(Lovha 2,  Goldír 2,  Petráš 2)   Video zo zápasu 

Sobota   18.02.2023   10:00   Extraliga   Čadca A - ŠKST Michalovce   6:1

(Lovha 3,  Goldír 2,  Cyprich 1)   Video zo zápasu 

Sobota   18.02.2023   10:00   1. liga   Čadca B - ŠKST Ružomberok B   9:5

(Blažek 2,5;  Cyprich R. 2,5;  Kapusta st. 2,5;  Lovha 1;  Mariak 0,5)

Sobota   18.02.2023   16:30   1. liga   Čadca B - 1.PPC Fortuna Kežmarok   9:5

(Lovha 3,5;  Blažek 2,5;  Cyprich 2,5;  Kapusta 0,5)

Nedeľa   19.02.2023   10:00   Bodovací turnaj ZA+BB kraja mladšie žiactvo Žiar n. Hronom

Mladší žiaci:   Skupiny   K.O.   Poradie   (Večerek 1. miesto,  Michnica 2. miesto,  Mariak 5.-8.,  Kubalík 25.-30.)

Mladšie žiačky:   Skupiny    K.O.    Poradie   (Hažíková 5.-8., Kubalíková 25.-32.)

Jakub Goldír - 1. miesto na SPM U21 v Trnave, 12.2.2023

6. týždeň

Utorok 07.2.2023 18:00 9. liga Lietava A   -   Čadca F 5:13

(Hažík M. 4,5; Cisárik Š. 4,5; Večerek 2; Mariak 1; Hažík F. 1)

Streda 08.2.2023 17:30 9. liga Varín A   -   Čadca G 5:13

(Hluzák 4,5;  Michnica 4,5;  Gáborík M. 4)

Piatok 10.2.2023 18:00 5. liga Rajec A   -   Čadca D 3:15

(Cisárik M. 4,5; Ďuraj 3,5; Polák 3,5; Turiak 3,5)

Sobota 11.2.2023 10:00 3. liga Dolný Kubín A  -  MSK Čadca C   4:10

Sobota 11.2.2023 10:00 3. liga OŠK Istebné A  -  MSK Čadca C   2:12

Sobota 11.2.2023 09:00 3. SPM starší žiaci STC  ŠKST Bratislava

Stránka turnaja   Skupiny   K.O.   Poradie

Polák 13.-16.;  Cisárik 17.-24.;  Hluzák 33.-48.;  Večerek 33.-48.;  Michnica 33.-48.;  Mariak 49.-72.; Hažík 49.-72.

Sobota 11.2.2023 09:00 3. SPM staršie žiačky  ŠKST Bošany

Stránka turnaja   Skupiny   K.O.   Poradie    Kubjatková: 13.-16. miesto

Nedeľa 12.2.2023 09:00 3. SPM U21  MSTK Trnava

Stránka turnaja   Skupiny   K.O.   Goldír: 1. miesto,  Lovha: 4. miesto

Nedeľa 12.2.2023 10:00 1. divízia ml. žiaci  Vrútky 3. turnaj

Večerek 1. miesto,  Michnica 2. miesto

Staršie príspevky

5. týždeň - Jan 28, 2023 9:58:34 PM

4. týždeň - Jan 20, 2023 7:11:8 AM

3. týždeň - Jan 15, 2023 3:59:36 PM

2. týždeň - Jan 07, 2023 6:4:31 PM

1. týždeň - Dec 30, 2022 8:9:18 PM

Úspešná prvá polovica sezóny - Dec 23, 2022 9:29:1 AM

50. týždeň - Dec 11, 2022 7:21:44 PM

49. týždeň - Dec 02, 2022 10:17:32 AM

48. týždeň - Nov 27, 2022 8:30:31 PM

47. týždeň - Nov 20, 2022 2:53:53 PM

46. týždeň - Nov 13, 2022 8:55:17 PM

45. týždeň - Nov 06, 2022 8:5:14 PM

44. týždeň - Oct 29, 2022 6:8:50 PM

43. týždeň - Oct 23, 2022 3:56:4 PM

42. týždeň - Oct 16, 2022 9:28:14 AM

41. týždeň - Oct 09, 2022 2:46:54 PM

40. týždeň - Oct 02, 2022 8:32:13 PM

39. týždeň 2022 - Sep 24, 2022 5:2:26 PM

38. týždeň 2022 - Sep 18, 2022 9:19:1 PM

SATELLITE TOUR 2022 Havířov - Aug 11, 2022 2:10:24 PM

SATELLITE TOUR 2022 SENEC - Aug 08, 2022 7:31:27 AM