Výbor MSK Čadca - kontakty

 

Športovcov, 02201 Čadca, Mestská športová hala

 
 
Predseda
Marián Kapusta
tel. č. 0905 325 066
 
Podpredseda
Peter Hlušek
tel. č. 0905 403 454
 
 Hlavný tréner
Radoslav Blažek
tel. č. 0908 591 454
 
Organizačný pracovník
Pavel Petráš
tel.č. 0907 567 797
e-mail: pavel.petras@mskcadca.sk
 
 Hlavný rozhodca
Radoslav Šramo
tel.č. 0949 519 804
 
Hospodár
Peter Gerát
tel.č. 0907 098 916
e-mail: gerat@tue-gerat.de