UPOZORNENIE !!!!

uverejnené 17. 2. 2014, 13:39 používateľom Karol Kapusta   [ aktualizované 23. 2. 2014, 7:08 ]
Výbor MSK Čadca upozorňuje, že od 20.2.2014 - štvrtok do 24. 2. 2014 / pondelok / nebude mať náš klub k dizpozícii športovú halu, nakoľko správca haly poskytol na päť dní športovú halu na usporiadanie " Kresťanského festivalu" združeniu EMAUZ bez toho, aby  v predstihu informoval o  akcii výbor MSK Čadca.Celá záležitosť bola vyriešená tak, že dnes  17.2.2014 bolo v popoludňajších hodinách do športovej haly doručené oznámenie , že sa bude konať festival v spomínaných dňoch. Nikto sa nezaujímal ani nezisťoval aké má akcie v tieto dni náš klub. Správcovi haly je asi úplne jedno, že existuje aj stolnotenisový klub , ktorý má naplánované zápasy či už na celoslovenskej , alebo regionálnej úrovni a tieto termíny boli koncom roku 2013 správcovi haly doručené. Vo štvrtok sa mal hrať zápas 7. ligy, v piatok 8. ligy, ktoré aj keď s problémom možno odohrať v náhradnom termíne.Najhoršie je ale, že v piatok a sobotu sa majú odohrať zápasy 1. ligy - východ. Podľa súťažného poriadku SSTZ:
4.3.7.4.9.5. Ak oddiel - klub z akéhokoľvek dôvodu nemôže hrať vo svojej hracej miestnosti schválenej podľa čl.4.3.7.4.9.2 a 4.3.7.4.9.3., je povinný si zabezpečiť schválenie náhradnej miestnosti s dostatočným časovým predstihom tak, aby o tejto zmene mohol informovať súpera a hlavného rozhodcu ak je na stretnutie delegovaný.
 
Nezodpovedné konanie  zapričinilo, že výbor MSK musí riešiť zložitú situáciu, ktorá nemusela nastať, keby správca haly nás informoval včas, lebo o tejto akcii vedel už od polovice januára.
Comments