ARCHÍV‎ > ‎ČLÁNKY 2012/2013‎ > ‎

Darujte podiel zo zaplatených daní pre rozvoj stolného tenisu v Čadci

Podporte prosím náš klub a darujte podiel zo zaplatených daní nášmu občianskemu združeniu. 

Za Vašu podporu vopred ďakujeme. Ak ste sa rozhodli, že nás podporíte môžete to urobiť nasledovne:

 A. Ak ste zamestnanec (daňové priznanie za Vás robí zamestnávateľ)

Vyplňte tlačivo VYHLÁSENIE a spolu s POTVRDENÍM od zamestnávateľa  odovzdajte na daňový úrad v mieste trvalého bydliska, alebo ho doručte k nám a ostatné zabezpečíme my. Tlačivá si môžete stiahnuť tu:
 
Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby
 
 (Ak zamestnanec použije vlastné tlačivo vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane, potom musí povinne obsahovať údaje uvedené v § 50 ods. 3 Zákona č. 593/2003 - Zákon o dani z príjmov.)
 
 
Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti za rok 2018
 
 
 
B. Ak ste právnická osoba môžte darovať % z dani nasledovne:
 
Ak právnická osoba nedala v roku 2018 (a aj počas roku 2019 až do termínu na podanie daňového priznania) dar na verejnoprospešné účely vo výške minimálne 0,5% z dane, tak môže poukázať iba 1,0% z dane.

Ak právnická osoba dala v roku 2018 (a aj počas roku 2019 až do termínu na podanie daňového priznania) dar na verejnoprospešné účely vo výške minimálne 0,5% z dane, tak môže poukázať celé 2% z dane.

Postup krokov pri darovaní pre právnické osoby

 

C. Ak ste fyzická osoba a podávate si daňové priznanie sami:

Stačí v daňovom priznaní vyplniť údaje o príjmateľovi.

Postup krokov pri darovaní pre fyzické osoby

 

 ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI

                                                                

Právna forma: Občianske združenie

IČO: 00632112
Názov: Mestský stolnotenisový klub Čadca - MSK Čadca

Adresa: Športovcov č. 2581, 02201 Čadca  

 

Môžte nás kontaktovať a my Vám ochotne pomôžeme:

telefón:  +421905325066 alebo +421907961116

 
Informácie o najčastejších otázkach a na ich odpovede získate na webovej stránke: rozhodni. sk