Veľmi úspešná sezóna 2013/2014 skončila

uverejnené 9. 6. 2014, 17:00 používateľom Karol Kapusta   [ aktualizované 8. 7. 2014, 18:04 ]
Výbor MSK Čadca už pod vedením nového predsedu Mariána Kapustu hodnotil sezónu 2012/2013 ako úspešnú. Ciele, ktoré si výbor MSK stanovil na sezónu 2013/2014 označil ako ambiciózne a pre ľudí ktorí priliš neveria novým trendom v MSK za nereálne. Bilancia však jasne ukazuje, že nastolený trend má svoje opodstatnenie.
Najviac v tejto veľmi úspešnej sezóne  darilo naším družstvám a to družstvu mladších žiakov , extraligistkám pokračuj v čítaní  extaligistom a prvoligistom pokračuj v čítaní Tieto družstva urobili členom a priaznivcom klubu radosť z dosiahnutých výborných výsledkov, na ktoré sa tak ľahko nezabudne.
V individuálnych súťažiach sme dosiahli tiež výsledky, ktoré stoja za pozornosť. Z Majstrovstiev SR a Akademických majstrovstiev SR doniesli naši hráči 1 zlatú, 2 strieborné a 5 bronzových medail. Zlatú medailu vybojovala na M SR mužov a žien v štvorhre Adriána Cisáriková s Daubnerovou. Strieborné medaily vybojovali:  A.Cisáriková s Hudecovou na Akademických M SR a Filip Delinčák s Pachom na M SR najmladších žiakov. Bronzové medaily vybojovali: A.Cisáriková s P. Šeredom v mixe na M SR mužov a žien, Cisáriková v dvojhre na Akademických M SR, bratia Cyprichovci v štvorhre na M SR starších žiakov, Delinčák v dvojhre a v mixe s Višňovskou na M SR najmladších žiakov.
 
Zbierku medaíl doniesli naši hráči aj z Majstrovstiev kraja a to: 2 zlaté, 3 strieborné a 6 bronzových medail. Zlaté medailu vybojovala Lívia Melicherová s Belopotočanovou v štvorhre na MK starších žiačok a Delinčák so Šventom v štvorhre na MK najmladších žiakov.Strieborné medaily vybojovali Melicherová s R.Cyprichom v mixe na MK staršieho žiactva , S.Cyprich s Pindurom v štvorhre na MK mladších žiakov, J.Goldír v dvojhre a v štvorhre s M.Kapustom na MK najmladších žiakov. Bronzové medaily vybojovali Melicherová v dvojhre a v štvorhre s R.Cyprichom na MK starších žiakov, S.Cyprich v dvojhre, Martin Kapusta s Ďanovským v štvorhre a Delinčák s Pisarčikovou v mixe na MK mladších žiakov, Delinčák v dvojhre na MK najmladších žiakov. Celkom slušná zbierka medaily za sezónu keď si uvedomíme koľko klubov je na Slovensku. Neviem či sa môže niektorý klub pochváliť takou zbierkou. Keď si to celkovo zhrnieme družstvá a jednotlivci tak naš klub si rozšíril zbierku o 4 zlaté, 5 strieborných a 13 bronzových medail , teda celkovo 22 medaíl. 
 
Pri hodnotení je potrebné spomenuť ešte rebríčkové postavenie našej mládeže. Tu už z výsledkami v sezóne nemôžeme byť úplne spokojný. Niektorí naši hráči stagnovali, alebo si mierne pohoršili , ale sú aj takí ktorí urobili výrazný pokrok vpred. Najväčšou skokankou sezóny ak to môžeme tak nazvať je Lívia Melicherová ktorá začínala sezónu v kategórii starších žiačok na 45 mieste a sezónu ukončila na 20 mieste. Najväčší prepad bol u Ladislava Kullu, ktorý v kategórii dorastencov začínal na 35 mieste a sezónu ukončil na 51 mieste. To boli dva topy v pozitívnom a negatívnom zmysle.
 
Teraz  sa pozrieme štatisticky na jednotlivé kategórie:
 
Starší žiaci - R.Cyprich sa posunul z 18 na 16 miesto, S.Cyprich z 39 na 32 miesto
 
Mladši žiaci: S.Cyprich obhájil 4 miesto, ďalší hráči klesli Delinčák z 18 miesta na 22 miesto, Martin Kapusta z 20 na 23 miesto a Michal Kapusta z 36 na 37 miesto
 
Najmladší žiaci: Delinčák ostal na 3 mieste a Michal Kapusta na 7 mieste, Goldír sa posunul z 15 na 8 miesto,Kubjatko z 36 na 29 miesto, Šramo zo 40 na 30 miesto a Piala zo 49 na 40 miesto. 
 
Po redukcii rebríčkov k 1.8.2014 bude mať pri nasadzovaní v turnajoch v elitnej šestnástke 7 hráčov, o troch viac ako minulú sezónu. V kategóri starší žiaci to bude Radovan Cyprich, v kategórii mladší žiaci Martin Kapusta a Filip Delinčák a v kategórii najmladších žiakov Michal Kapusta, Jakub Goldír, Samuel Kubjatko a Radoslav Šramo. V kategórii mladších žiakov Michalovi Kapustovi patrí 17 miesto a to len so stratou 0,02 bodu na 16 miesto. Strata vznikla keď Michal nemohol štartovať pre zranenie v 4. kole SPM . Táto strata ho vyradila aj z účasti na M SR mladších žiakov.  
Comments