Športové akcie v septembri 2014

uverejnené 16. 8. 2014, 23:35 používateľom Karol Kapusta   [ aktualizované 17. 8. 2014, 9:57 ]
Mildeho memoriál                        6.9.2014
 
Školenie rozhodcov                    31.8 - 1.9.2014
 
 
Na konferencii KSTZ boli prijaté niektoré zmeny oproti minulej sezóne: 3. liga sa bude hrať na 18 zápasov a výsledok w.o. sa bude započítavať do úspešnosti. Za najmladších žiakov budú môcť hrať aj najmladšie hráčky. V štvrtej lige konferencia schválila, že  budú povolené výnimky hracieho dňa , keď namiesto hracieho dňa piatok budú zápasy odohrané v sobotu. V našej 4. lige západ o zmenu požiadali dva kluby. 
Comments