Filip Delinčák na treťom mieste v prvom kole SPM - MŽ

uverejnené 26. 10. 2015, 10:45 používateľom Karol Kapusta   [ aktualizované 2. 11. 2015, 11:30 ]
V nedeľu 25. októbra 2015 sme usporiadali 1. kolo SPM v kategórii MŽ. Na turnaji štartovalo 85 žiakov a medzi nimi až 15 naších mladších a najmladších žiakov . V  základných skupinách   Badura, Kállay, Kubjatko a Piala svoje skupiny vyhrali , Šramo skončil druhom mieste a všetci postúpili do kvalifikácie turnaja. Imrišík, Škola a Maslík skončili na treťom mieste, Novák, Fritz, Gerát a Holeščák skončili na štvrtom mieste a ďalej nepostúpili. V skupinách nasadených Delinčák skončil na prvom mieste, Goldír na druhom a Kapusta Michal na štvrtom mieste. Do hlavnej súťaže sa s kvalifikácie prebojovali Šramo ,Piala a Kállay. Pohromou pre naších chlapcov bol Remeň Matúš z Topoľčian 24 hráč rebríčka, ktorý najprv porazil Kubjatku 3 : 0 a prekazil mu postup do hlavnej súťaže. V hlavnej súťaži porazil aj Pialu a Šrama zhodne 3 : 1. Boli sme svedkami veľmi dobrých dramatických zápasov a po prvýkrát v histórii SPM sme zabezpečili aj živé vysielanie čo znamenalo, že  našu web stránku v nedeľu navštívilo 764 ľudí. Takto zorganizovaný turnaj bol dobrou propagáciou klubu, ale aj mesta. Poďakovanie patrí všetkým členom klubu, ktorí sa na organizácii turnaja podieľali.  Naši chlapci ukázali , že výkonnostne napredujú a tomu odpovedajú aj výsledky, ktoré dosiahli. Delinčák skončil na peknom treťom mieste, výborne 6 miesto Goldíra a 13 - 16 miesto Šrama keď si uvedomíme, že obaja sú ešte najmladší žiaci. Spokojní môžeme byť i s Pialom a Kállayom, ktorí skončili na 17 - 20 mieste a tiež s Kubjatkom a Badurom, ktorí skončili na 25 - 32 mieste, najmä Kubjatko , ktorí ešte v budúcej sezóne bude patriť medzi najmladších žiakov.Viac sa čakalo od Michala Kapustu, ktorý skončil na 21 - 24 mieste. Ostatní naši chlapci len zbierajú skúsenosti, ale veríme , že ich výkonnosť bude napredovať.  Ich umiestnenie: 51 - 67 miesto Imrišík, Maslík, Škola, 68 - 84 miesto Novák, Fritz, Gerát, Holeščák.
Comments