Členská schôdza MSK Čadca

uverejnené 31. 8. 2016, 7:14 používateľom Karol Kapusta   [ aktualizované 1. 9. 2016, 4:02 ]
V utorok 31.8.2016 sa konala členská schôdza MSK. Na schôdzi bol zvolený nový výbor na dvojročné obdobie, ktorý bude riadiť náš klub.
Členská schôdza zvolila výbor v nasledovnom zložení:

 Marián Kapusta - predseda , Peter Hlušek - podpredseda, Milan Mariak - hospodár, Radoslav Blažek  - hlavný tréner,
 Radoslav Šramo - hlavný rozhodca, Karol Kapusta - organizačný pracovník

Členská schôdza zvolila revíznu komisiu v zložení:

Emil Cisárik - predseda, Pavel Petráš, Vladimír Delinčák

Z archívu je fotografia predsedníctva členskej schôdze nášho klubu, ktorá sa konala 18.1.1989
Comments